For at understøtte væksten har byrådet på byrådsmødet mandag bevilget midler til en udvidelse af Planafdelingen.

Med mere end 100.000 m2 solgt erhvervsjord i 2021 og mere end 500 tilflyttere skal man ikke køre langt i Middelfart Kommune for at komme forbi en byggeplads - og interessen for at bygge og bo i kommunen er så stor, at der er behov for at udvide planafdelingen. Afdelingen står blandt andet for lokalplaner og byudvikling, og her er mængden af opgaver steget i takt med den kraftige vækst i byggeriet.

Derfor har byrådet besluttet at afsætte midler til fire nye medarbejdere på planområdet og en udvidelse af budgettet til ekstern bistand i forbindelse med lokalplaner.

- Vi oplever lige nu en stor interesse for at bygge og bo i vores kommune. Hvis vi skal kunne imødekomme alle dem, der gerne vil udvide eller rykke hertil, så er vi nødt til at skabe rammerne i form af lokalplaner og byudvikling. Beslutningen underbygger samtidig byrådets vækststrategi, så vi på en bæredygtig måde kan understøtte de mange tilflyttere og virksomheder, som vil Middelfart Kommune, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

I årene 2011-2020 i gennemsnit vedtog fem lokalplaner om året, blev der i 2021 vedtaget 11 lokalplaner. Bemandingen på området er udvidet i 2020 og 2021, men den stærke vækst har nu gjort det nødvendigt med ekstra kræfter for at leve op til efterspørgslen.

- Medarbejderne i Plan og Byg har løbet rigtigt stærkt, men med det tempo Middelfart Kommune lige nu udvikler sig, så er det nødvendigt med ekstra kræfter. Med flere ressourcer på planområdet, kan vi sikre en effektiv sagsbehandling og en sammenhængende byudvikling, så vi kan giver en god og hurtig service til borgere og virksomheder, der ønsker at flytte til eller bygge i Middelfart, siger formand for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma.

 


FAKTA:

  • Der bevilges 2,75 mio. kr. årligt i tre år til at fastansætte yderligere fire medarbejdere til lokalplan- og byudviklingsområdet.
  • Der bevilges 1,75 mio. kr. årligt i tre år til indkøb af ekstern bistand til udarbejdelse af lokalplaner og rådgivning i forbindelse med byudviklingsopgaver.