Godik i Ejby er en af de virksomheder i Middelfart Kommune, der bakker op om beskæftigelsesindsatsen. For afdelingsleder Søren Slot-Lauridsen handler det både om at give en chance og et skub til folk, der har brug for det, og om rekruttering.

En ny rapport fra Danmarks Arbejdsgiverforening, DA, rangerer Middelfart som landets fjerde bedste beskæftigelseskommune. Kommunerne er blevet målt på ti forskellige indikatorer, der til sammen belyser, hvordan kommunerne klarer sig.

Det gælder både kommunernes evne til at understøtte, at ledige kommer i arbejde, og hvorvidt kommunerne formår at hjælpe udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet og i job.

En sammenfatning af rapportens 10 indikatorer viser, at Middelfart er den fjerde bedste kommune i Danmark - og den kommune i Syddanmark, der har skabt de bedste resultater på beskæftigelsesområdet.

Middelfart indtager blandt andet en absolut topplacering, når det gælder at hjælpe langtidsforsørgede borgere ind på virksomhederne.

- Det er et resultat, vi er stolte af. Det er en gevinst for de ledige, som gennem målrettede indsatser får fodfæste på arbejdsmarkedet, og det er en gevinst for virksomhederne i Middelfart Kommune, som det seneste år har haft en vækst på 1117 fuldtidsjob - svarende til 8,4 procent og dermed dansk jobrekord, fortæller borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

 

Dygtige medarbejdere og ansvarlige virksomheder

At det går så godt for Middelfart Kommune skyldes ifølge Mikkel Dragmose-Hansen, der er formand for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, både dygtige medarbejdere i Job- og Vækstcenteret, og en lang række virksomheder, som tager ansvar.

- Vi oplever generelt i Middelfart Kommune, at vores virksomheder meget gerne samarbejder om virksomhedsrettede tilbud som virksomhedspraktik, løntilskud og småjobs. Vi ved, at det er nogle af de mest effektive redskaber til at hjælpe mennesker fra offentlig forsørgelse til et ordinært job, så det er meget vigtigt for os, at de lokale virksomheder bakker op. Så det her er i høj grad deres fortjeneste - sammen med vores dygtige medarbejdere, påpeger Mikkel Dragmose-Hansen.

En af de virksomheder, som har været med i en årrække, er Godik i Ejby, hvor Søren Slot-Lauridsen er afdelingsleder:

- Når vi samarbejder med jobcenteret, så handler det jo i bund og grund om at give en mulighed og en chance til de, der har brug for det. Her i virksomheden har vi også en del arbejde, som ikke kræver nogen stor og lang uddannelse at klare. Så man kan sagtens arbejde her som ufaglært - og det giver os gode muligheder for at rumme folk, forklarer Søren Slot-Lauridsen og fortæller, at praktikkerne af og til resulterer i en direkte ansættelse.

Rigtig mange forskellige virksomheder samarbejder med jobcenteret. Og mangfoldigheden i mulighederne er afgørende for succesen.

- Vi kender vores virksomheder rigtig godt, og derfor kan vi nemmere lave det rigtige match mellem ledig og arbejdsplads. Nogle af vores ledige har bare brug for et skub eller en kontakt til den rigtige virksomhed. Andre har været væk fra arbejdsmarkedet så lang tid, så det kræver et trygt miljø og en øvebane at komme i gang igen. Og her samarbejder vi med virksomhederne og støtter op ved f.eks. at uddanne medarbejderne i virksomhederne som mentorer. Samtidig står vores konsulenter til rådighed for både ledige og virksomhederne, hvis der er udfordringer, forklarer Kia McDermott.

Læs mere om hvordan du får hjælp til rekruttering i din virksomhed.

FAKTA:

  • Job- og Vækstcenteret i Middelfart Kommune har arbejdet med virksomhedsrettede indsatser siden 2013.
  • Middelfart Kommune er bedst til at etablere virksomhedsrettede tilbud som fx virksomhedspraktik, løntilskud og småjob. Det er de mest effektive virkemidler, når det handler om at få ledige til at blive selvforsørgende.
  •  Middelfart Kommune ligger også i top 5 i at få ledige hurtigt i job og blandt kommuner med færrest langtidsledige.
  • Hele analysen kan læses på Danmarks Arbejdsgiverforenings hjemmeside.