Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Ny organisation og flere muskler skal gøre Middelfart mere attraktiv

Nytorv fejring

Udvikling Middelfart. Det er arbejdstitlen på en ny organisation, som Middelfarts erhvervsforeninger og Middelfart Kommune arbejder på at etablere.  Målet er at løfte Middelfarts attraktivitet via events, oplevelser og en styrket markedsføring - til gavn for hele kommunen.

Attraktivitet, erhvervsvækst og fremtidens velfærd er tæt forbundet med hinanden.

Derfor arbejder de tre erhvervsforeninger, Middelfart Erhvervsråd, Middelfart Handelsstandsforening og VisitMiddelfart, sammen med Middelfart Kommune om at skabe en ny organisation, der skal udvikle og styrke attraktiviteten i Middelfart Kommune.

- Vi er inde i en rigtig god udvikling i Middelfart Kommune. Vi har stor befolkningsvækst, samtidig med at virksomhederne i området vokser. Og det er rigtig godt. For de to parametre er helt afgørende for, at Middelfart Kommune også i fremtiden er et godt sted at leve og bo. Befolkningsvækst styrker vores fællesskab - og sikrer samtidig, at virksomhederne kan blive ved med at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:

- Derfor ønsker vi i byrådet at investere i tiltag, der sætter yderligere skub i den positive spiral - her vil etableringen af den nye organisation være et markant bidrag til, at Middelfart som hovedby bliver en vækstdynamo for hele kommunen.

Det er planen, at organisationen, der har fået arbejdstitlen Udvikling Middelfart, etableres som en overbygning på de eksisterende erhvervsforeninger, som fortsætter deres arbejde.

Sekretariatet for Udvikling Middelfart vil fysisk flytte sammen med sekretariaterne for VisitMiddelfart, Middelfart Handel og Middelfart Erhvervscenter på en adresse i Middelfart midtby - for at skabe synergi og udnytte de eksisterende kræfter optimalt.

Den nye organisation får ansvaret for at udnytte det fulde potentiale i en række eksisterende aktiviteter og events, udvikle nye - og styrke markedsføringen af mulighederne væsentligt. Samtidig skal Udvikling Middelfart opsøge nye partnerskaber og søge eksterne midler.

- I Middelfart Kommune har vi en lang tradition for et tæt samarbejde mellem foreninger, kommune og erhvervsliv. Vi står sammen og tager fælles ansvar. Det er den tradition, tankerne om Udvikling Middelfart udspringer af. Vi har allerede rigtig meget at byde på, når det handler om oplevelser og events. En kort brainstorm giver en imponerende liste - men det er desværre langt fra alle, der kender til dem. Det skal vi have gjort noget ved. Samtidig har vi brug for en bedre koordinering og at få tilført den muskelkraft, som innovation og udvikling kræver. Vi har mange dygtige og engagerede folk, der bruger frivillige kræfter på at stable begivenheder på benene - vi skal sikre, at de kan få den rette hjælp til det, der bøvler - så de gode arrangementer kan vokse og udvikles, og det fulde potentiale forløses, forklarer Johannes Lundsfryd Jensen.

For at Udvikling Middelfart kan blive en realitet, skal bestyrelserne for de tre erhvervsforeninger have mandat på generalforsamlingerne i løbet af marts og april til at melde sig ind i foreningen, ligesom byrådet på byrådsmødet 1. april skal træffe beslutning om at melde Middelfart Kommune ind - og tage stilling til et driftstilskud på 3 mio. kr.

Den første generalforsamling er i Middelfart Handel d. 14. marts. Her ser formand Kjeld Johansen lovende perspektiver i at gå sammen i et stærkere samarbejde:

- Vi synes, at ideen om at samle tropperne i et fælles kontor er den helt rigtige. Vi kan fx trække på nogle af de erfaringer, erhvervscentret har og på den måde styrke vores medlemmer - ved at give kunderne en endnu bedre oplevelse. Der ligger også et uforløst potentiale i et tættere samarbejde med kommune og kulturliv, så vi kan sikre, at alle de events og arrangementer, som foregår her i Middelfart i højere grad kommer til at skabe øget aktivitet, bedre oplevelser og omsætning i byen.

Hos Middelfart Erhvervsråd hilser formand Kim Svaneborg Pedersen Udvikling Middelfart velkommen:

- Vi deler ambitionen om at give et markant løft til Middelfarts attraktivitet gennem en fælles og koordineret indsats. Vores evne til at tiltrække arbejdskraft er afgørende for vækst og udvikling i vores virksomheder. Vi skal kunne tilbyde tilflyttere mere end et godt job. Det er hele pakken med byliv, oplevelser og gode rammer for familien, som kan få et løft med Udvikling Middelfart. Derfor bakker vi op om idéen.

Vibeke Stentoft, der er formand for VisitMiddelfart, fremhæver især muligheden for at styrke det faglige niveau og fælles branding:

- Der er ingen tvivl om, at et tættere samarbejde vil give en række synergieffekter, fordi vi kan løse en række driftsopgaver mere effektivt. Det vil frigøre kræfter til at udvikle Middelfart. Derfor har jeg en klar forventning om, at vi med Udvikling Middelfart vil kunne skabe en langt bedre branding af Middelfart. Både fordi vi kommer til at tale med en stemme, og fordi vi simpelthen bliver i stand til at løfte opgaven på et højere fagligt niveau.

Det er ambitionen, at der kan holdes stiftende generalforsamling i Udvikling Middelfart, inden udgangen af april.

FAKTA:

Hent baggrundsmateriale om Udvikling Middelfart

Se udkast til vedtægter for Udvikling Middelfart

KONTAKT:

Johannes Lundsfryd Jensen
Borgmester i Middelfart Kommune
Mail. johannes@middelfart.dk
Tlf. 25 28 41 42

Kjeld Johansen
Formand i Middelfart Handel
Mail. kjo@sparnord.dk
Tlf. 25 27 10 22
 
Kim Svaneborg Pedersen
Formand for Middelfart Erhvervscenter
Mail. kipe@pettinaroli.dk
Tlf. 21 21 73 73

Vibeke Stentoft
Formand for VisitMiddelfart
Mail. stentoftvibeke@gmail.com

Tlf. 30 89 93 99