Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Flere flygtninge og ledige i arbejde styrker Middelfart Kommunes økonomi

Et tæt samarbejde mellem Middelfart Kommune og lokale virksomheder om at få kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige og flygtninge i arbejde har været godt for kommunens økonomi. Blandt andet derfor skal byrådet den 9. april behandle et tilfredsstillende regnskab med et mindreforbrug, der er større end forventet

Regnskab 2017 er klar til behandling i Byrådet d. 9. april 2018. Og det er et regnskab, som viser et driftsoverskud på 43 mio. kroner, hvilket er et tilfredsstillende resultat.

Mindreforbruget skyldes blandt andet et stærkt samarbejde med lokale virksomheder om at hjælpe kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige og flygtninge i arbejde.

Høj beskæftigelse
I hovedtræk viser regnskabet, at midlerne til velfærd er blevet brugt som budgetlagt i 2017 med en servicevækst på +0,3% - svarende til et merforbrug på 4 mio. kr. Samlet set er driftsoverskuddet 43 mio. kr. bedre end forventet. Det skyldes i høj grad at mange borgere er i arbejde og dermed bidrager med øgede skatteindtægter samtidig med, at der bruges færre penge til overførsler. Samlet er der op beskæftigelsesområdet brugt 33 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Det dækker blandt andet over, at 199 flygtninge og kontanthjælpsmodtagere er kommet i arbejde.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (A):

”Regnskab 2017 er et godt regnskab for Middelfart Kommune. De økonomiske rammer overholdes, selvom der selvfølgeligt er udsving på enkelte områder.

Jeg er særdeles tilfreds med, at hovedparten af mindreforbruget opstår, fordi virksomhederne i samarbejde med Middelfart Kommune har fået mange borgere i beskæftigelse. Det drejer sig om både flygtninge, kontakthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Den lave ledighed lover samtidigt godt for de økonomiske udsigter på beskæftigelsesområdet fremadrettet, for vi har ambitioner om at holde fast i et sollidt arbejdsmarked.

Derudover er jeg godt tilfreds med, at vi indhenter et efterslæb på anlægsområdet – bl.a. via de ekstraordinære investeringer på 25 mio. kr. som blev vedtaget i Byrådet i september 2017. Således er der investeret for godt 100 mio. kr. i anlæg i hele kommunen i 2017.

Endeligt er der brugt ret præcist det afsatte budget på velfærdsområderne. Der er kun et merforbrug på ca. 4 mio. kr. ud af et budget på 2,2 mia. kr. Dermed kan jeg også konstatere, at den service Byrådet har stillet borgerne i udsigt ved budgetlægningen, er leveret.

Det store fokus gennem årene på indsatser med stram økonomistyring og flere i arbejde bærer frugt, og giver luft i økonomien til nye investeringer. Jeg har derfor en klar ambition om, at vi skal fastholde den gode økonomistyring fremadrettet, så vi fortsat kan udvikle os som kommune.”

For yderligere oplysninger om regnskabet kan kontaktes:

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen: 2528 4142

Kommunaldirektør: Steen Vinderslev: 8888 5050/6020 5050

03. april 2018