Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Turistformand, erhvervsrådsformand og borgmester: Lad os styrke de lokale erhvervsfremme-succeser

Ny undersøgelse peger på, at hver krone kommunerne investerer i lokal erhvervsfremme giver et samfundsøkonomisk afkast på 4-7 kroner. Endnu et argument for at styrke den lokale erhvervsfremmeindsats, mener turistformand, erhvervsrådsformand og borgmester i Middelfart Kommune

Virksomhedernes behov skal være omdrejningspunktet for den danske erhvervsfremme. Det er erhvervsliv og byråd i Middelfart Kommune fuldstændig enige i. Derfor bliver der fra både Middelfart Erhvervsråd, Middelfart Turistforening og byrådet set positivt på det arbejde, Regeringen har sat i gang for at forenkle det eksisterende erhvervsfremmesystem.

- Rundt omkring i vores virksomheder, fokuserer vi hver dag på at løse opgaven og få hjulene til at køre rundt – og det skal vi også. Men hvis vi virkelig skal skabe noget stort og udvikle os – vækste og skabe arbejdspladser, så kræver det, at vi bliver forstyrret. Slipper vores fokus på driften, løfter blikket og ser på mulighederne. Her har den målrettede erhvervsfremme virkelig sin berettigelse. For den tager udgangspunkt i den konkrete virksomheds faktiske behov, siger formanden for Middelfart Erhvervsråd Kim Svaneborg Pedersen, der er direktør i virksomheden Pettinaroli, som laver komponenter til VVS-branchen.

- Men når det primære fokus til hverdag er på driften, dagen i dag og i morgen, så er det afgørende, at den sparring, der er brug for, er let tilgængelig - at man ikke skal løbe rundt i cirkler for at finde indgangen. Derfor er en forenkling af systemet helt relevant, mener Kim Svaneborg Pedersen,

Det er et synspunkt, som borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen, er enig i.

- Men i forbindelse med at Regeringen har et ønske om at strømline den danske erhvervsfremmeindsats blev der i juni 2017 nedsat et udvalg – Forenklingsudvalget – som i april kom med en række anbefalinger til regeringen. Og her undrer det os, at Forenklingsudvalget har blandt anbefalingerne at samle al virksomhedsspecifik 1-1 vejledning i fem ny erhvervshuse. Det er stik imod det, virksomhederne fortæller os, virker, konstaterer Johannes Lundsfryd Jensen.

Derfor har Middelfart Erhvervsråd sammen med Middelfart Kommune og Middelfart Turistforening sendt en samlet udtalelse til erhvervsminister Brian Mikkelsen, hvor de opfordrer til at bygge videre på det, der virker. (Se udtalelsen her)

- En centralisering vil føre til standardløsninger, som virksomhederne i værste fald vil op-leve som fjerne fra den virkelighed, de agerer i. Hos os ligger styrken i, at de løsninger, vi laver, bygger på et tæt kendskab til den enkelte virksomhed – ligesom vi sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet løfter hurtigt og effektivt på de regionale dagsordner, der har betydning for vores virksomheder, vurderer Johannes Lundsfryd Jensen.

En netop offentliggjort effektevaluering lavet for KL af 46 kommuners erhvervsfremmeindsats - herunder Middelfart Kommunes - viser, at hver krone, kommunerne investerer i lokal erhvervsfremme, giver et samfundsøkonomisk afkast på 4-7 kroner.

Undersøgelsen viser også, at 70 pct af virksomhederne vurderer, at vejledningen styrker deres kompetencer og forretningsgrundlag. Og sammenlignet med en kontrolgruppe, så vokser virksomhederne, der er blevet vejledt, hurtigere – syv procentpoint over to år, hvilket svarer til en samlet øget omsætning mellem 1,5 og 2,4 milliarder kroner og en øget beskæftigelse på 1.600-2.200 nye job.

I undersøgelsen angiver 50 procent af virksomhederne også, at vejledningen styrker deres netværk med andre virksomheder og iværksættere lokalt.

Netop det at skabe netværk er en central og helt afgørende del af erhvervsfremmeindsatsen i Middelfart Kommune – det stærke netværk er en del af det lokale dna. Også blandt turistaktørerne, der står stærkt i Middelfart Kommune.

- Vi har lokalt udviklet et tæt samarbejde med aktørerne i erhvervet om både udvikling og markedsføring med en høj grad af faglig specialisering og fokus på digital markedsføring. Det er vigtigt, at det lokale samarbejde fortsat styrkes, så vi selv har et stort ansvar for at udvikle turismen, siger formand for Middelfart Turistforening, Vibeke Stentoft.

Derfor arbejder byråd, erhvervsråd og turistforening i Middelfart Kommune sammen om at pege på de oplagte muligheder, der er i at styrke det lokale arbejde.

- Vi mener, at vi lokalt skaber nogle stærke løsninger, som virksomhederne kan bruge til noget. Fordi det netop bygger på lokalkendskab og et indgående kendskab til hver enkelt virksomhed. Så de kræfter, der bliver frigivet ved en oprydning i erhvervsfremme-systemet, bør ud og arbejde, så de understøtter strategierne, der ligger i landets business regions, konstaterer borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Med anbefalingerne fra Erhvervsfremmeudvalget er meldingen fra Erhvervsministeriet, at Regeringen nu vil indlede de politiske drøftelser af en forenkling af erhvervsfremmesystemet.

04. maj 2018